quartering party

рекогносцирувальна група (забезпечення, розвідка та організація району до прибуття основних сил