3PL (third-party logistics)

логістичне забезпечення силами та засобами третіх сторін