airspace control area

зона контролю повітряного простору (в межах району проведення операцій)