violation of territorial waters

вторгнення до територіальних вод, порушення меж територіальних вод