International legion for the Defence of Ukraine (ILDU) / International Legion of Territorial Defence of Ukraine / Ukrainian Foreign Legion

Інтернаціональний легіон оборони України / Інтернаціональний легіон територіальної оборони України / український Іноземний легіон