antipersonnel bomb cluster

протипіхотна бомбова касета