magnetic equator / aclinic line / dip equato

магнітний екватор (уявна лінія, приблизно паралельна географічному екватору) / акліна (лінія на географічній карті, що з'єднує точки земної поверхні, в яких магнітне нахилення дорівнює нулю)