human intelligence (HUMINT)

агентурна розвідка (АР); розвідка шляхом безпосередніх контактів з джерелом інформації; агентурні дані; розвідувальні дані, добуті з залученням людських ресурсів (Humint - human intelligence - sources had reported a huge rebel force massing some seventy kilometres or so to the north of Lungi Airport. - ‘Operation Mayhem’, Heaney with Lewis, 2014)