Y line

вісь ординат / вертикальна лінія координатної сітки