X axis (line)

вісь абсцис; горизонтальна лінія координатної сітки