volume doze

сумарна доза радіоактивного зараження