vertical coverage multiple beam radar

РЛС із парціальною / багатопроменевою діаграмою спрямованості антени у вертикальній площині