velocity-type governor

регулятор, що діє залежно від швидкості напору