virtual shot velocity

віртуальна швидкість снаряда