universal transverse Mercator grid

картографічна сітка в універсальній поперечній проекції Меркатора