unity of command

єдність командування; єдиноначальність