unit draft

одиночна тяга; буксирування однією машиною; тяга однією машиною; питомий опір (ґрунту)