unilateral station

(арт.) бічний спостережний пункт