uniform pitch

(ав.) постійний крок (гвинта); (арт.) нарізка постійної крутизни