unearthed information

добута інформація (про розвідку / термін спецслужб)