umbilical cord

відривний роз'єм; відривний електророз'єм