quick reaction capability

здатність до швидкого реагування (на дії противника)