Quality Assurance (QA)

забезпечення якості (ЗЯ) (надання впевненості, що вимоги до якості будуть дотримані)