military decision-making process (MDMP)

процес прийняття рішення військовими органами / командирами (стосується гарнізонних та воєнних умов перебування) (в армії США складається з 7 кроків - отримання завдання / місії; з'ясування та аналіз завдання / місії; розробка варіантів дій; аналіз варіантів дій; порівняння варіантів дій; затвердження / схвалення варіанту дій; розробка / формулювання, поширення / розповсюдження та впровадження бойових розпоряджень / наказів)(див. також troop leading procedures; MADACAP; Receipt of Mission; Mission Analysis; COA) Development; COA Analysis; COA Comparison; COA Approval; Orders Production, Dissemination, and Transition)