integration of primary and secondary radar data

(рлк.) комплексування даних первинної та вторинної радіолокації