give away (one's) position

(розм.) видати свою позицію