concept, assessment, demonstration, manufacture, in-service support and disposal

цикл розроблення концепції, оцінки, демонстрації, виробництва, технічного обслуговування в експлуатації та списання