antiradiation weapon

зброя ураження радіоелектронних засобів