analytical photogrammetric positioning system (APPS)

аналітична фотограмметрична система визначення місцеположення (позиціонування)