Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to Peace Support (AJP-3.4.1)

Спільна доктрина НАТО щодо військового внеску в підтримання миру