Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations (AJP-3.3)

Спільна доктрина операцій НАТО в повітряному та космічному просторі