age limit for military service

граничний вік перебування на військовій службі