acquisition by conquest

заволодіння територією шляхом завоювання