workforce

трудовий колектив; чисельність працівників; штати; працівники