wobbling

рух з боку в бік (при відсутності балансу); прецесійне коливання (снаряда тощо)