weathering

самодегазація, природна дегазація; ерозія