waverefraction

(мор.) рефракція хвиль, заломлення хвиль