wavelength

довжина хвилі (відстань між послідовними циклами періодичного коливання, довжина хвилі обернено пропорційна частоті)