volatibility

випаровуваність; летючість; пароутворення