vital national interests

життєво важливі національні інтереси