visual communications

візуальна комунікація; зв'язок з використанням засобів візуалізації; зоровий зв’язок