vice ['vaɪs(ɪ)]

лещата; (розм.) затискати (противника) в лещата