very-long-range missile

реактивний снаряд наддалекої дії