vehicular maintenance items

деталі, що використовуються для ремонту машин