vegetation killing liquid

рідина, що вбиває рослинність