variometer

варіометр (вимірює різницю тисків повітря в атмосфері та всередині корпусу приладу, що сполучається з атмосферою капіляром); (ав.) покажчик швидкості набору висоти; (тех.) котушка змінної індуктивності