variable operating and safety level

рівень експлуатації та безпеки, що змінюється