vapor

пара; пароподібний, газоподібний; випаровувати