United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG)

Ірано-іракська група військових спостерігачів ООН (ІІГВСООН)