United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT)

Інтегрована місія Організації Об'єднаних Націй в Тиморі-Лешті (ІМООНТЛ)